Komornicy. Kim są? Jakie mają wykształcenie? Jak zostać komornikiem?

Zawód komornika owiany jest grubą otoczką tabu. Funkcjonariusze egzekwujący od obywateli spłatę ich długów jawią się nam jako bezduszni drapieżnicy, którzy gonią swą ofiarę, aż opadnie ona z sił. W rzeczywistości jednak, komornik po prostu wypełnia swoje obowiązki, wymagając od zadłużonych ludzi spłaty nieregulowanych należności. W niniejszym artykule postaraliśmy się rozwiać szkodliwe stereotypy związane od lat z tą kwestią. Czy chciałbyś dowiedzieć się, kim są komornicy i w jaki sposób przygotowują się oni do pełnienia swojego zawodu? Serdecznie zapraszamy!

Kim jest komornik sądowy?

Zanim omówimy drogę kariery kandydata na komornika sądowego, przyjrzyjmy się definicji tego zawodu. Trafnie określa ją ustawa z 29 sierpnia 1997 roku. Czytamy tam, iż komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Posiada on wyłączne prawo do wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych.

Komornicy zajmują się głównie wykonywaniem orzeczeń sądowych oraz tytułów wykonawczych, co rzecz jasna wiąże się w wypełnianiem licznych obowiązków pobocznych.

Należy pamiętać, iż komornik nie jest samostanowiącą instytucją. Fakt, iż funkcjonariusz zapukał do Twoich drzwi, nie oznacza, iż nie chce on zarobić więcej lub że upodobał sobie gnębienie niewinnych ludzi. Komornik działa z polecenia sądu, dlatego też bez odpowiedniego wyroku nie może on wszcząć żadnego postępowania.

Komornik – zawód regulowany

Komornik to jeden z zawodów regulowanych. Co to znaczy? Mówiąc krótko, komornikiem – nawet z prawnego punktu widzenia – może zostać jedynie osoba spełniająca odpowiednie wymagania.

Abstrahując, Polska słynie z dużego ‘rozdrobnienia zawodowego’, jako że liczba zawodów regulowanych w naszym kraju jest dwa razy większa, niż chociażby we Włoszech lub Niemczech. Co prawda rząd wciąż podejmuje działania mające na celu częściową deregulację, niemniej jednak wciąż jest to jedynie kropla w morzu potrzeb.

Jeśli ktoś chce zatem zostać komornikiem, musi spełnić konkretne warunki. Co ciekawe, dotyczą one nie tylko posiadanego wykształcenia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

  1. Kto może zostać komornikiem?

Jako że zawód komornika zalicza się do zawodów regulowanych, kandydaci na to stanowisko muszą:

 • mieć co najmniej 26 lat;
 • posiadać pełną zdolność czynności prawnych;
 • być obywatelami Polski,
 • posiadać nienaganną opinię,
 • otrzymać pozwolenie od lekarza medycyny pracy na wykonywani zawodu komornika,
 • ukończyć studia wyższe prawnicze na terenie Polski oraz posiadać tytuł magistra prawa (chyba że studia ukończone na danym uniwersytecie zagranicznym zostaną uznane w naszym kraju),
 • przejść aplikację komorniczą,
 • odbyć egzamin komorniczy,
 • pracować wcześniej przez co najmniej 2 lata jako asesor komorniczy.

Ponadto kandydat na funkcjonariusza nie może być osoba karaną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe tudzież być o takowym podejrzanym.

Jak wyraźnie wynika z powyższych wymagań prawnych, komornik to osoba wszechstronnie wykształcona, doświadczona oraz zaznajomiona z przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju. Spełnienie wszystkich tych warunków to jednak wciąż nie wszystko, co kandydat musi zrobić, aby otrzymać wymarzoną posadę. Po odbyciu wspomnianego wyżej wykształcenia musi przejść on proces aplikacji komorniczej, który dwa lata. W tym czasie aplikant uczy się praktycznych aspektów swojego przyszłego zawodu, otrzymując rzecz jasna stosowną pensję za wykonywaną pracę.

Aplikacja komornicza

Kandydat, który odpowiada wymaganiom stawianym komornikom może przystąpić do egzaminu konkursowego. Jest on organizowany co roku. W przypadku pozytywnego ukończenia egzaminu kandydat może starać się o zatrudnienie w kancelarii komorniczej. Jeśli uda mu się znaleźć zatrudnienie w kancelarii, wówczas rozpoczyna się okres dwuletniej aplikacji. W tym czasie kandydat odbywa wiele praktycznych i teoretycznych zajęć, a także wykonuje swoją pracę. Ze względu na koszty takiego przyuczenia, pensja aplikanta jest z reguły niska (kwestię zarobków omawia kolejny śródtytuł). Po ukończeniu aplikacji miejsce ma dwudniowy egzamin, podczas którego kandydat poddawany jest testom ustnym oraz pisemnym. Ich pozytywne ukończenie otwiera szeroko drzwi do kariery na upragnionym stanowisku. Kandydat nie zostaje jednak pełnoprawnym komornikiem sądowym w sposób automatyczny. Najpierw mianuje się go tak zwanym „asesorem komorniczym”, co wiąże się z pełnieniem zdecydowanej większości standardowych obowiązków funkcjonariusza. Dopiero po upłynięciu dwuletniego okresu pracy w roli asesora, kandydatowi mogą zostać przyznane pełne uprawnienia komornicze.

Zarobki komorników

Skoro rozmawiamy drodze na stanowisko komornika, nie możemy pominąć kwestii zarobków kuszących tak licznych pretendentów. Sprawa prezentuje się następująco.

Aplikant komorniczy – czyli osoba przyuczająca się – zarabia od 2000 do 4000 zł brutto. Nie jest to wielka kwota, niemniej jednak ukończenie aplikacji skutkuje jej zwiększeniem. Asesor komorniczy zarabia z kolei od 5000 do 6000 zł  brutto. Pensja komornika sądowego jest jeszcze większa, niemniej jednak ciężko jest oszacować jej górną granicę. Stawki uzależnione są w ogromnej mierze od statusu finansowego danej kancelarii komorniczej.

Podsumowanie

Posiadanie odpowiedniego wykształcenia to nie jedyne, czego oczekuje się od kandydatów na stanowisko komornika. Muszą spełnić oni szereg wymagań, co z reguły zajmuje wiele lat nauki oraz pracy. Jeśli komornik kiedykolwiek zapuka do Twoich drzwi, pamiętaj, iż prawdopodobnie zna on obowiązujące przepisy znacznie lepiej niż Ciebie. W przypadku interwencji tego typu współpracuj więc z funkcjonariuszami, dzięki czemu unikniesz dodatkowych problemów i znacznie łatwiej zażegnasz problem.

Strona: http://komornik16.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *